Yu-Gi-Oh! - Satyrnet.it AULAMANGA

Nomi Giapponesi

Ecco alcuni dei nomi di personaggi che variano il nome da americano a giapponese (tranno alcune eccezioni) come per esempio Yami Yugi che rimane invariato.


Joey Wheeler - Jounouchi Katsuya

Tea Gardner - Anzu Mazaki

Tristan Taylor - Honda Hiroto

Mai Valentine - Mai Kujaku

Grandfather(Salomon Mutou) - Sugoroku Mutou

Mokuba - Mokuba

Seto Kaiba - Seto Kaiba

torna in home page di "Yu-Gi-Oh!"