Satyrnet.it AULAMANGA > Sailor Moon


DOPPIAGGIO

Ecco i doppiatori giapponesi che interpretano i personaggi: purtroppo conosco solo i principali.

Personaggio   Doppiatori Giapponesi
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chibiusa
Tenou Haruka
Kaiou Michiru
Meiou Setsuna
Tomoe Hotaru
Chibi Chibi
  Mitsuishi Kotono
Hisawawa Aya
Tomizawa Michie
Shinohara Emi
Fukami Rika
Furuyu Tohru
Araki Kae
Katsuki Masako
Ogata Megumi
Kawashima Chiyoko
Minaguchi Yoko
Mitsuishi Kotono

Dall'episodio 44 al 50 la voce di Usagi di Araki Kae.

Per i doppiatori italiani, la faccenda si complica: infatti le voci sono cambiate spesso quindi ho deciso di fare una tabella per ogni serie.

Personaggio   Doppiatori Italiani (SM)
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chiba Mamoru (bambino) / Urawa Ryo
Luna
Artemis / Nonno di Rei
Tsukino Ikuko
Tsukino Kenji / Kunzite
Tsukino Shingo
Furuhata Motoki
Osaka Naru
Gurio Umino
Yuuichirou
Sakurada Haruna / Queen Metallia
Queen Beryl
Jadeite
Nephrite
Zoisite
  Elisabetta Spinelli
Debora Magnaghi
Alessandra Karpoff
Donatella Fanfani
Roberta Gallina
Marco Balzarotti
Davide Garbolino
Graziella Porta
Pietro Ubaldi
Cinzia Massironi
Federico Danti
Paolo Torrisi
Claudio Ridolfo
Lisa Mazzotti
Giorgio Ginex
Claudio Moneta
Patrizia Scianca
Veronica Pivetti
Gianfranco Gamba
Gianluca Iacono
Silvestri Marcella
     
Personaggio   Doppiatori Italiani (SMR)
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chibiusa
Urawa Ryo
Luna
Artemis
Nonno di Rei/Albero del Male
Tsukino Ikuko
Tsukino Kenj / Dimandoi
Tsukino Shingo
Furuhata Motoki
Osaka Naru
Gurio Umino
Yuuichirou / Safiruu / Fiore
Sakurada Haruna / Cooan / Fiore (bambino)
Ail/Ginga Seijuro
Ann/Ginga Natsumi
Sailor Pluto
Esmeroodo
Rubeus
Petz
Beruche / Black Lady
Caraveras
Wiseman
Chiba Mamoru (bambino)
Xenia
  Elisabetta Spinelli
Debora Magnaghi
Alessandra Karpoff/Giusy Di Martino
Donatella Fanfani
Roberta Gallina
Marco Balzarotti
Debora Morese
Davide Garbolino
Graziella Porta
Pietro Ubaldi
Maurizio Scattorin
Cinzia Massironi
Federico Danti
Paolo Torrisi
Claudio Ridolfo
Lisa Mazzotti
Giorgio Ginex
Claudio Moneta
Patrizia Scianca
Pino Pirovano
Loredana Nicosia
Daniela Fava
Emanuela Vadacca
Diego Sabre
Gledis Pace
Marcella Silvestri
???
Alfredo Danti
Giusy di Martino
Emanuela Pacotto
     
Personaggio   Doppiatori Italiani (SMS)
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chibiusa
Tenou Haruka
Kaiou Michiru
Meiou Setsuna
Tomoe Hotaru
Luna
Artemis
Nonno di Rei
Yuuichirou
Tsukino Ikuko
Tsukino Kenji / Dott. Tomoe
Tsukino Shingo
Furuhata Motoki
Osaka Naru
Gurio Umino
Sakurada Haruan / Kaolinite / Kaguya
Eudial
Mimete
Tellu / Nayotake Himeko
Oozora Kakeru
  Elisabetta Spinelli
Debora Magnaghi
Giusy Di Martino
Donatella Fanfani
Roberta Gallina
Marco Balzarotti
Debora Morese
Emanuela Vadacca
Alessandra Karpoff
Daniela Fava
Giulia Franzoso
Graziella Porta
Pietro Ubaldi
Maurizio Scattorin
Claudio Moneta
Cinzia Massironi
Federico Danti
Paolo Torrisi
Claudio Ridolfo
Lisa Mazzotti
Giorgio Ginex
Patrizia Scianca
Lara Parmiani
Emanuela Pacotto
Loredana Nicosia
Diego Sabre
     
Personaggio   Doppiatori Italiani (SMSS)
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chibiusa
Tenou Haruka
Kaiou Michiru
Meiou Setsuna
Tomoe Hotaru
Luna
Artemis
Diana
Nonno di Rei
Yuuichirou
Tsukino Ikuko
Tsukino Kenji / Elfo Rosa
Tsukino Shingo
Furuhata Motoki
Osaka Naru
Gurio Umino
Sakurada Haruna
Zirconia
Neherenia
Tiger's Eye
Fish's Eye
Hawk's Eye / Elfo Azzurro
Palla Palla
Ves Ves / Badiana
Cere Cere
Jun Jun
Helios
Peruru
Elfo Giallo
  Elisabetta Spinelli
Debora Magnaghi
Giusy Di Martino
Alessandra Karpoff
Roberta Gallina
Marco Balzarotti
Debora Morese
Emanuela Vadacca
Patrizia Scianca
Daniela Fava
Giulia Franzoso
Graziella Porta
Pietro Ubaldi
Monica Mantegazza
Maurizio Scattorin
Claudio Moneta
Cinzia Massironi
Federico Danti
Paolo Torrisi
Claudio Ridolfo
Lisa Mazzotti
Giorgio Ginex
Patrizia Scianca
Grazia Migneco
Dania Cericola
Diego Sabre
Emanuela Pacotto
Patrizio Prata
Federica Valenti
Marcella Silvestri
Daniela Fava
Nadia Biondini
Massimo Antonio Rossi
Davide Garbolino
Nicola Bartolini Carassi
     
Personaggio   Doppiatori Italiani (SM Sailor Stars)
Tsukino Usagi
Mizuno Ami
Hino Rei
Kino Makoto
Aino Minako
Chiba Mamoru
Chibiusa
Tenou Haruka
Kaiou Michiru
Meiou Setsuna
Tomoe Hotaru
Chibi Chibi
Luna
Artemis
Nonno di Rei
Yuuichirou
Tsukino Ikuko
Tsukino Kenji / Dott. Tomoe
Tsukino Shingo
Furuhata Motoki
Osaka Naru
Gurio Umino
Sakurada Haruna / Kakyuu
Seiya Kou
Sailor Star Fighter
Yaten Kou
Sailor Star Healer
Taiki Kou
Sailor STar Maker
Neherenia
Galaxia
Sailor Iron Mouse
Sailor Aluminium Siren
Sailor Lead Crow
Sailor Tin Nyanko
  Elisabetta Spinelli
Debora Magnaghi
Giusy Di Martino
Alessandra Karpoff
Roberta Gallina
Marco Balzarotti
Debora Morese
Emanuela Vadacca / Loredana Nicosia
Patrizia Scianca
Daniela Fava
Giulia Franzoso
Federica Valenti
Graziella Porta
Pietro Ubaldi
Maurizio Scattorin
Claudio Moneta
Cinzia Massironi
Federico Danti
Paolo Torrisi
Claudio Ridolfo
Lisa Mazzotti
Giorgio Ginex
Patrizia Scianca
Nicola Bartolini Carassi
Francesca Cassola
Simone D'Andrea
Jenny De Cesarei
Diego Sabre
Francesca Bielli
Dania Cericola
Caterina Rochira
Cinzia Massironi
Loredana Nicosia
Monica Bonetto
Lorella De Luca

 

 

   > torna in homepage di SAILOR MOON