Fushigi no umi no Nadia - Satyrnet.it

LO STUDIO GAINAX

La serie conta su uno dei migliori team di produzione (lo stesso di Neon Genesis Evangelion):

DIRETTORE                            Hideaki Anno
DIRETTORE EPISODI 23-39    Higuchi Shinji
LAYOUTS                                Maeda Masahiro
DIRETTORI ARTISTICI            Kikuchi Masanori/Sasaki Hiroshi/Ogura Hiromasa
CHARACTER DESIGN            Yoshiyuki Sadamoto
COLONNA SONORA               Shiro Sagisu
PRODUTTORI            Murahama Shoji/Kawahito Kenjiro


torna Home Page di NADIA

torna all'index di AULAMANGA