HOKUTO NO KEN - Satyrnet.it AULAMANGA

CREDITI DI

HOKUTO NO KEN - KEN IL GUERRIERO

INFORMAZIONI

  TITOLO ITALIANO: Ken il Guerriero 
    TITOLO ORIGINALE: Hokuto No ken 
    EPISODI: 109 prima serie 43 seconda serie. 
    DURATA MEDIA: 22'
    FORMATO: Serie Tv
    PRODUTTORE: Toei Doga 

    GENERE: Arti Marziali
    ANNO DI PRODUZIONE: 1988 
    DISPONIBILITA':

       Italia: VHS varie societa. Tv.
       USA: nessuna
       Giappone: LD/VHS Movie prezzo non conosciuto.

 

DOPPIATORI

  Bart adulto [1 voce] [2 serie] - Cigliano Alessio
  
Bart adulto [2 voce] [2 serie]
- Gusso Giorgio
  
Bart bambino [1 serie] - Polesinanti Graziella
  
Caio [2 voce] [2 serie] - Mozzato Norman
  
Hain [2 serie] - Mete Marco
  
Hork [2 serie] - Gusso Giorgio
  
Hyo [2 serie] - Violini Luca
  
Jolly [1 serie] - Cigliano Alessio
  
Julia [1 voce] [1 serie] - Caroli Daniela
  
Ken - Cigliano Alessio
  
Lady Sayaka [2 serie] - Ward Monica
  
Laya [1 voce] [2 serie] - Ward Monica
  
Laya [2 voce] [2 serie] - Caroli Daniela
  
Lynn - Caroli Daniela
  
Mamiya - Caroli Daniela
  
Raul [1 serie] - Mozzato Norman
  
Saki [1 serie] - Polesinanti Graziella
  
Shin [1 serie] - Cattaneo Bruno
  
Shuki [2 serie] - Cattaneo Bruno
  
Toki [1 serie] [2 voce] - Cattaneo Bruno
  
Toki [1 voce] [1 serie] - Mete Marco
  
Yuza [1 serie] - Mete Marco

   Doppiatori Giapponesi:

  
Kenshiro: Akira Kamiya
  
Yuria:Yuriko Yamamoto
  
Shin: Toshio Furukawa
  
Rei:  Kaneto Shiozawa
  
Bat: Keiichi Nanba
  
Rin (Hokuto no Ken): Tomiko Suzuki
  
Rin (Hokuto no Ken 2): Tomiko Suzuki
  
Miina: Tominaga
  
Shuu: Katsuji Mori
  
Airi:  Arisa Andou
  
Ken-Oh (Raoh)/Kaioh: Kenji Utsumi 
  
Mamiya: Toshiko Fujita
  
Rihaku:  Takeshi Aono
  
Tou: Mika Doi
  
Fuuga:  Yuuji Mikimoto
  
Laigar: Ikuya Sawaki
  
Yuda: Bin Shimada
  
Huey:  Kazuyuki Sogabe
  
Ain: Ken Yamaguchi
  
Joker/Narrator: Shigeru Chiba  
  
Amiba/Toki:  Takaya Haji
  
Jagi (film): Chikao Ohtsuka

 

  torna in home page di KEN IL GUERRIERO