HOKUTO NO KEN - Satyrnet.it AULAMANGA

SUONERIE CELLULARI DI

HOKUTO NO KEN - KEN IL GUERRIERO


 

CANZONE CELLULARE TESTO
Ken il Guerriero

SIEMENS

A2(1/4) p(1/2) A2(1/8) G2(1/4) p(1/2) G2(1/8) Ais2(1/4)
Ais2(1/4) Ais2(1/4) C3(1/4) C3(1/2) F2(1/4) p(1/4) A2(1/4)
A2(1/8) A2(1/4) F2(1/4) G2(1/4) G2(1/4)
G2(1/4) C3(1/4) C3(1/4) Ais2(1/8) A2(1/8)
Ken il Guerriero

PHILIPS
GENIE

5 2g 9 2 2g 5 1g 9 2 3g 3 1s # 3 # 3 # 3 1s # 5 # 4
4g # 9 3 2g 2 3 3 3g # 3 2s 3 3 3 2s # 3 # 1 1g # 2 5 #
Hokuto NoKen NOKIA Tempo:180 bpm
4f1 2- 8f1 4#d1 2- 8#d1 4#f1 4#f1 4#f1 4#f1 4.#g1 4#c1 4- 4f1 8f1 4f1
4#c1 4#d1 4#d1 4#d1 4#g1 4.#g1 4.#f1 1- 8- 16- 32- 4g1 2- 8g1 4f1 2-
8f1 4#g1 4#g1 4#g1 4#a1 4.#a1 4#d1 4- 4g1 8g1 4g1 4#d1 4f1 4f1 4f1 4#a1
4.#a1 2#g1

 

   torna in home page di KEN IL GUERRIERO