<..:;  AULA MANGA - HOLLY E BENJI  ;:..>

I PERSONAGGI

Gli altri personaggi

  Hikaru Matsuyama

  Takeshi Sawada

  Shun Nitta

  Masao Tachibana

  Kazuo Tachibana

  Shingo Aoi

  Makoto Soda

  Hiroshi Jito

  Misuro Sano

  Mamoru Izawa

  Teppei Kisugi

  Hajime Taki

  Shingo Takasugi

  Yozou Morisaki

  Hangi Urabe

  Takeshi Kishida

  Kazusa Sorimachi

  Roberto Hongo

  Carlos Santana

  Pierre Le Blanc

  Luis Napoleon

  Karl Heinz Schneider

  Diego Ramirez

  Dario Belli