BASTARD! - Satyrnet.it AulaManga


Titolo originale:

"Bastard"
tratto dal fumetto originale di: Kazushi Agiwara
regia: Katsuhito Akiyama
produttore esecutivo: Tomio Anzai
produttori: Toru Miura e Tetsuo Daitoku
planning: Hiroki Goto e  Kazuo Nakano
con la collaborazione della
 redazione di "Shonen Jump"
sceneggiatura: Hiroshi Yamaguchi
character design: Hiroyuki Kitazume
character design aggiuntivi: Hiroyuki Ochi (ep. 3 e 6)
Takahiro Nakayama (ep. 4) 
Masanori Nishi (ep. 4)
concept design: Hiroyuki Hataike
monster design: Masanori Nishi (all ep.)
Hiroyuki Ochi (ep.5)
design dei costumi: Naoyuki Onda
story board: K.Akiyama,  T.Yoshida, Y.Ide, H.Ochi
H.Fujiwara, T.Nakayama M.Obari, T.Yoshida
direzione dell'animazione: ep.1 M.Taniguchi, T.Kimura
ep.2 J.Okuda, K.Abe,
ep.3 H.Ochi, T.Hashimoto,
ep.4 T.Nakayama, M.Nishi,
ep.5 N.Onda, H.Ochi, K.Abe
ep.6 T.Kimura, N.Onda, K.Abe
aiuto direzione dell'animazione: ep.3 J.Okuda, M.Kajishima,
N.Onda, S.Sorita, ep.6 K.Sasaki, M.Taniguchi, H.Nishio
animazione: AIC
direzione artistica: Shigemi Ikeda
colori: Kumiko Takayama
direzione della fotografia: Kazuhiro Konishi
musiche: Kohei Tanaka
la canzone finale "Monochrome trouble"
(Toshinori Yoneuka, Ryo Shinma,
Anri Sekine)
cantata da Toshinori Yonekura
(Pioneer LCD)
produzione: 1992 Shueisha Inc.
versione italiana:

 

1998 Yamato s.r.l.

 

 

 

torna alla homepage di BASTARD!